Giảm giá chỉ áp dụng khi gia hạn không áp dụng khi thêm cửa sổ.

Auto Kiếm thế Origin

Giá bản Pro: 99,999 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Auto Võ lâm truyền kỳ 1 mobile

Giá bản Pro: 50,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá
5 10% 45,000
10 30% 35,000
20 50% 25,000
50 60% 20,000

Giá bản Clone: 45,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá
10 20% 36,000
20 40% 27,000
40 50% 22,500

Auto Võ lâm truyền kỳ mobile

Giá bản Clone: 45,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá
5 10% 40,500
10 20% 36,000
20 40% 27,000
30 50% 22,500