Giảm giá chỉ áp dụng khi gia hạn không áp dụng khi thêm cửa sổ.

Auto Kiếm thế Origin

Giá bản Pro: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
4 45% 55,000 220,000
8 65% 35,000 280,000
12 67% 33,000 396,000
24 75% 25,000 600,000
36 78% 22,000 792,000
60 82% 18,000 1,080,000
100 86% 14,000 1,400,000

Giá bản Clone: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
4 45% 55,000 220,000
8 65% 35,000 280,000
12 67% 33,000 396,000
24 75% 25,000 600,000
36 78% 22,000 792,000
60 82% 18,000 1,080,000

Auto Võ lâm truyền kỳ 1 mobile

Giá bản Pro: 50,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
5 10% 45,000 225,000
10 30% 35,000 350,000
20 50% 25,000 500,000
50 60% 20,000 1,000,000

Giá bản Clone: 50,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
5 10% 45,000 225,000
10 30% 35,000 350,000
20 50% 25,000 500,000
40 60% 20,000 800,000

Auto Võ lâm truyền kỳ mobile

Giá bản Clone: 45,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng

Số cửa sổ Giảm giá Giá Tổng
5 10% 40,500 202,500
10 20% 36,000 360,000
20 40% 27,000 540,000
30 50% 22,500 675,000